Liga Cup
Liga_cup

Vi afvikler løbende privatturneringen Liga Cup, som et supplement til turneringstilbudene fra DBU. Turneringen drives af Goal Club ApS og afvikles i tæt samarbejde med TSA Midtjylland og TSA Østjylland.